Okul Öncesi

Okul Öncesi

İlkokul

İlkokul

ortaokul

Ana Sayfa

ortaokul

Ortaokul

İlkokul

Yetişkin

Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum

Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum

Ebu'l Fâruk Süleyman Hilmi TUNAHAN (K.S.) (SİLİSTREVÎ) Hazretlerinin yepyeni bir tertip ve usûlde yazmış olduğu Kur'ân Harf ve Harekeleri (Kur'ân-ı Kerim'i En Kısa Zamanda Okumayı Öğreten Yepyeni Bir Tertip ve Usul) eserimizle 7'den 70'e her Müslüman'ın kolayca ve çok kısa bir zamanda Kur'ân harflerini ve harekelerini öğrenmesi ve kısa sürede Kur'ân-ı Kerim'i okumaya başlaması mümkün olmaktadır.

Mukaddime ve 10 Harf
Video Süresi
22 dk
Video Süresi
4 soru
İkinci 10 Harf
Video Süresi
13 dk
Video Süresi
3 soru
Son Harfler
Video Süresi
11 dk
Video Süresi
3 soru
Sübhaneke - Tahiyyat
Video Süresi
11 dk
Video Süresi
3 soru
Rabbena ve Tesbihat Duaları
Video Süresi
15 dk
Video Süresi
3 soru
Kelime-i Tevhid - Enbiya (a.s) Duaları
Video Süresi
10 dk
Video Süresi
3 soru
Elif Cüzü - Kur'an-ı Kerim 1
Video Süresi
10 soru
Elif Cüzü - Kur'an-ı Kerim 2
Video Süresi
10 soru
Elif Cüzü - Kur'an-ı Kerim 3
Video Süresi
10 soru
Elif Cüzü - Kur'an-ı Kerim 4
Video Süresi
10 soru
Elif Cüzü - Kuran-ı Kerim 5
Video Süresi
10 soru
Elif Cüzü - Kuran-ı Kerim 6
Video Süresi
10 soru
© Copyright 2022 | Çamlıca Çocuk